AXsmart mångsidighet för din fastighet

Ljussättningar inom- och utomhus

Förebyggande service och regelbunden rondering hos servicekunder.

serviceavtal för minireningsverk och vattenreningssystem.

Vad gör AXsmart?

Axsmart är i grunden ett aktiebolag med huvudsyssla el. Trots detta utför vi en rad andra tjänster.
Kyla
Automation
Övervakning
Fastighetsskötsel
VVS-arbeten
Mindre byggnationer och renoveringar
Mindre markarbeten
Stenläggning
Trädgårdsarbeten

Du som kund behöver endast göra en beställning för ditt projekt. Vi löser det , skulle vi inte göra det fixar våra duktiga samarbetspartners jobbet åt dig.

Vi utför arbeten på hela Åland, även i skärgården samt i Egentliga Finland.

Våra kunder är privatpersoner, företag, fastighetsbolag och mindre industrier.

Vi utför fastighetsskötsel som tex. grässklippning, röjning, plogning

Nyinstallationer.

Markarbeten.