Villkor & kostnader

Arbetskostnader

Priserna nedan gäller från och med 01.01.2023.

Debiteras löpande enligt nedan priser; tiden startar när montören påbörjar arbetet från kontoret/filialen. Restid och samling av material ingår i arbetstid. Vi rundar upp till närmsta heltimme och en minidebitering är 2 timmar

Standarduppdrag 08:00-16:30 debiteras per påbörjad timme.

Uppdrag där kund tillhandahåller delvis eget material debiteras 80,50€ exkl. moms per påbörjad timme . Materialet måste dock vara av god kvalité och godkänt av oss att finnas på plats. Avråder ifrån denna form av upphandling med tanke på delad garanti på material och arbete (där ingen garanti kan lämnas på material Ej lagerhållet av AXsmart).

El jobb
Debitering löpande 58,65 exkl. moms per påbörjad timme.
Minimidebitering 2 timmar
VVS jobb
Debitering löpande 60,65exkl. moms per påbörjad timme
Minimidebitering 2 timmar 

Kyljobb
Alla kyljobb debiteras 85,65€ exkl. moms per påbörjad timme (Kyl Certifiering Klass I).
Minimidebitering 2 timmar 
Övertid
Övertid, dvs. efter 16:30 debiteras 1,5x per påbörjad timme på vardagar.
Jour

Startavgift 130,18€ exkl. Moms
Normal timtaxa x 2
(minsta debitering 2 timmar + startavgift)
Framkörning
Bilkostnad/Transport debiteras med 54,24€ + moms per uppdrag eller utkörning. Detta täcker kostnader som leasing, försäkring, bränsle, reparationer och dylikt.
Parkeringskostnader om det förekommer under arbetets gång debiteras. Trängselskatt om det förekommer under arbetets gång debiteras.
Underentreprenörer (UE)
Under vissa arbeten förekommer underentreprenörer. Dessa debiterar vi vidare till beställare med ett 15% entreprenadspåslag enligt gällande normer.
Material
Allt installationsmaterial som går åt under projektet, skall av AXsmart levereras och hållas till plats. Detta pga. garantier som lämnas på projektet i sin helhet, på arbete samt material. Det material som tillåts finnas på plats för vår installation, och levereras av annan part är material som skall återmonteras (typ lättare badrumsrenovering, radiatorer mm.)
Vid eventuell ombokning och/eller avbokning måste ni höra av er till oss minst 24 timmar innan bokad tid (vardagar). Detta så att andra projekt kan planeras. Beställt material kommer att debiteras med minst 30% i returavdrag vid avbokade projekt.

Förskottsbetalning

Det har på senare tid blivigt vanligare att vi mottar beställningar där betalning uteblir eller kuner som inte är kontaktbara. Därav kommer vi begära förskottsbetalning på större beställningar.

På beställningar av ordervärde(endast produkter) av ett värde över 4000€ tar vi förskottsbetalning om 50% .
När du gjort betalning av förskottet godkänner du även beställningen.

Om du önskar avbryta din beställning återbetalar vi beloppet.