AVHÄRDNINGS-SALT

Tabletternas form, höga täthet och renhet gör att de är perfekt anpassade till kraven för vattenavhärdning och säkerställer ett väl fungerande vattenavhärdningssystem. 

34,00 €